• Posted by Bratosin Events
  • On May 13, 2019
  • 0 Comments

FESTIVALUL NAȚIONAL DE MUZICĂ UȘOARĂ PENTRU COPII ŞI TINERET

„NEXT MAGIC VOICE”

Ediția I, 21- 22 iunie 2019, Focșani

CAPITOLUL I
Art.1. FESTIVALUL NAȚIONAL DE MUZICĂ UȘOARĂ PENTRU COPII ŞI TINERET „NEXT MAGIC VOICE”, Ediția I, 21 – 22 iunie 2019, Focșani este o manifestare artistică organizată de BRATOSIN EVENTS SRL, avându-se în vedere participarea unui segment de populaţie care se înscrie în contextul educaţiei pentru artă muzicală şi preţuirea ei.
Art.2. SCOPUL acestei manifestări este promovarea artei muzicale și numai, descoperirea și motivarea tinerilor talente, promovarea și aprecierea interpreților la adevarata lor valoare, dezvoltarea spiritului de competiție și corectitudine, precum și combaterea discriminării de orice fel dintre copii/tineri. De asemenea, prin schimburile cultural artistice se vor lega prietenii și colaborari între copii, tineri, profesori și îndrumători.
OBIECTIVE:
– Descoperirea, lansarea şi  promovarea tinere talente interpretative;
– Stimularea valorilor muzicii uşoare;
– Să atragem cele mai valoroase voci din ţară la evenimentul nostru;
– Stimularea schimburilor culturale;
– Dorinţa ca acest festivalul să devină un brand.
Concursul de MUZICĂ UȘOARĂ PENTRU COPII ŞI TINERET „NEXT MAGIC VOICE” se adresează copiilor și tinerilor  din palatele și cluburile  copiilor, grădinițe, școli, licee, asociații culturale și școli private din ţară, copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi.
Art.3. FESTIVALUL NAȚIONAL DE MUZICĂ UȘOARĂ PENTRU COPII ŞI TINERET „NEXT MAGIC VOICE” este o manifestare culturală, care se organizează în două etape, şi anume:
– Faza de preselecţie – gratuit, perioada 20 martie – 20 mai 2019;
– Faza finală – festivalul concurs – 20 mai – 15 iunie 2019 înscrieri pentru faza finală, după această dată, se realizează centralizarea datelor, urmând ca în perioada 21 – 22 iunie 2019, să aibă loc desfăşurarea concursului.
CAPITOLUL II
TERMENI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE.
Art.4. La acest festival de muzică uşoară, pot participa copii şi tineri interpreţi din ţară, individual, dar şi  grupuri de 2 – 5 membri pentru secţiunea SHOW, ai căror îndrumători sau persoane abilitate consideră că au talent  în arta interpretativă muzicală şi sunt pregătiţi să participe la acest gen de concurs.
4.1. Secțiunea de interpretare individuală se va desfăşura pe următoarele categorii de vârstă:
–   4 –   6 ani
–   7 –   9 ani
– 10 – 11 ani
– 12 – 13 ani
– 14 – 15 ani
– 16 – 17 ani
–     +18 ani
Piesa interpretată poate fi în limba română sau din repertoriul  internaţional.
4.2. Secțiunea de interpretare SHOW: o singură categorie, unde participanţii vor interpreta melodii adecvate genului.
Art.5. Concursul se organizează în două etape, şi anume:
–  Faza de preselecţie- gratuit,  perioada 20 martie – 15 iunie 2019, pe baza următoarelor materiale:
1. INTERPREȚI INDIVIDUALI:
–  Fişa de înscriere în concurs completată cu toate datele solicitate de organizatori împreună cu declarația pe propria răspundere în ceea ce privește acordul de interpretare a piesei din concurs între compozitor și interpret. (Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru drepturile de autor şi cele conexe ale  acestora, a melodiilor interpretate în concurs);
–  Copie a certificatul de naştere;
–  Înregistrare audio sau un un link de youtube , pentru preselectie ( pot fi trimise și inregistrari recente, cu telefonul sau orice alt aparat de înregistrare, de preferat vocea să nu fie prelucrată în studio);
– O fotografie prim plan (bust), clară, în format .jpg;
1. Secţiunea SHOW:
–  Fişa de înscriere în concurs completată cu toate datele solicitate de organizatori împreună cu declarația pe propria răspundere în ceea ce privește acordul de interpretare a piesei din concurs între compozitor și interpret. (Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru drepturile de autor şi cele conexe ale  acestora, a melodiilor interpretate în concurs);
–  Copie a certificatul de naştere;
–  Înregistrare audio sau un un link de youtube , pentru preselectie ( pot fi trimise și inregistrari recente, cu telefonul sau orice alt aparat de înregistrare, de preferat vocea să nu fie prelucrată în studio);
*Important: Concurenţii individuali pot participa şi la secţiunea show!
Rezultatele cu participanţii admişi în concurs se vor regăsi în listele care vor fi afişate în ziua de 20 mai 2019, pe pagina www.bratosinevents.ro.
– Faza finală – 20 mai – 10 iunie 2019 înscrieri pentru faza finală
Fiecare concurent care a promovat  în faza finală va trimite,  până la data de  10 iunie  2019, pe adresa de e-mail bratosinevents@yahoo.com, următoarele materiale:
– Negativul piesei prezentate în concurs în format .mp3 (negativul să nu depașească 3 minute iar piesa poate fi atât din repertoriul românesc cât și din cel internațional).
– O fotografie prim plan (bust), clară, în format jpg;
– Copie după dovada achitării taxei de înscriere/ chitanţa, în valoare de 150 de lei/participant individual, 75 lei/membru, grup- la categoria show.
Taxa de înscriere se va achita în contul: RO46BTRLRONCRT0487470001, beneficiar – BRATOSIN EVENTS SRL, cu mențiunile „Taxă concurs” și „numele concurentului”.
Intrarea în concurs va fi în ordine alfabetică și va fi afișată pe pagina www.bratosinevents.ro.
PRECIZARE: După data de 10 iunie 2019, nu se mai primesc materiale, concurenţii calificaţi care nu şi-au completat dosarele, fiind descalificaţi, intrând în concurs următorii în ordinea mediilor.
CAPITOLUL III. Programul festivalului
Art.6. Festivalul se va desfăşura în perioada 21 – 22 iunie 2019, pe parcursul a două zile, după un program bine stabilit de organizatori. Pe 21 iunie 2019 se va desfăşura concursul de interpretare, urmând ca pe 22 iunie 2019, să aibă loc gala de premiere şi recitalurile. Pentru concurenţii care sosesc cu o zi înainte în Focşani şi care solicită cazare, se va facilita identificarea acestora (cazare/ masă) de către organizatori şi se vor publica cele mai bune oferte pe pagina de socializare Bratosin Events sau www.bratosinevents.ro.
Programul festivalului va fi afişat din timp, după centralizarea tuturor datelor.
Art.7. Obligaţiile participanţilor şi organizatorilor
OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR:
– Să respecte prevederile prezentului regulament;
– Să trimită în timp util actele necesare înscrierii,
– Să achite taxa de participare;
– Să nu deterioreze bunurile din sala de spectacol și să păstreze curățenia;
– Să păstreze liniștea pe toată durata concursului;
– Cheltuielile privind transportul/cazarea/masa vor fi suportate de concurenți sau de instituția pe care o reprezintă.
OBLIGAŢIILE ORGANIZATORILOR:
– Toate condițiile pentru bună desfășurare a concursului (sunet, premii, juriu, spectacol, recital);
– Servicii hoteliere doar pentru juriu și invitații din recital.
Art.8. PREMII:
– Organizatorii oferă tuturor concurenților premii;
– Se va acorda pentru fiecare secţiune de concurs:
– Individual – trofeul categoriei,  premiul I, premiul II, premiul III, mențiuni şi premii speciale pentru fiecare categorie de vârstă ;
– Show – categoriei,  premiul I, premiul II, premiul III, mențiuni şi premii special;
– Marele trofeu al festivalului va fi acordat concurentului cu media cea mai mare obținută în concurs;
– Câștigătorul marelui trofeu va susține un microrecital la ediția imediat următoare a concursului;
– Se vor mai acorda premii din partea membrilor juriului.
– În caz de egalitate între mai mulți concurenți, aceştia vor interpreta accapella o strofă şi un refren al unei piese la alegere .
– La cererea juriului, se poate modifica structura premiilor.
Art.9.JURIUL:
Din juriul festivalului vor face parte personalităţi marcante ale culturii din România compozitori,textieri, reprezentanți ai organizatorilor şi partenerilor, artişti consacrați.
Membrii juriului păstrează confidențialitatea notelor și clasamentelor rezultate din jurizare.
Membrii juriului, care sunt şi profesori ai concurenţilor admişi sau care provin de la instituţii care au reprezentanţi în concurs, nu vor juriza candidaţii respectivi, cu menţiunea că, în aceste cazuri, nota preşedintelui juriului se va dubla.
Deciziile juriului nu pot fi contestate sau anulate.
CRITERII DE SELECŢIE ŞI JURIZARE sunt:
– Adecvarea melodiei, text/vârstă (categorii de vârstă):10%
– Gradul de dificultate al piesei: 15%
– Calităţile interpretative (precizia intonaţiei, claritate timbrală, amplitudine vocală, emisia, frazarea, simţul ritmic, stilul interpretării, particularităţi vocale,): 65%
– Expresivitatea artistică şi ţinuta scenică: 10%
– Participantul să dea dovadă de : claritate timbrală, intonaţie/amplitudine vocală, dicţie şi emisie vocală foarte bune
Concurenții au obligația să se prezinte la premiere în ținuta în care au evoluat în concurs.
În cazul apariției unor modificări ale regulamentului, cat si alte detalii ce privesc organizarea festivalului, detalii despre posibilități de cazare, etc, vor fi comunicate în timp util pe pagina de facebook  www.facebook.com/bratosinevents
Asadar vă invităm să ne vizitați pagina de facebook Bratosin Events, să ne dați un #like & #share pentru a informa căt mai mulți copii talentați doritori să participe la festival.

CLIK DESCARCĂ   Fisa de inscriere    Declaratie

 5

0 Comments

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *