Festivalul de dans „DANCE FEST”

Festivalul de dans „DANCE FEST”

 • Posted by Bratosin Events
 • On September 27, 2019
 • 0 Comments
REGULAMENTUL FESTIVALULUI NAȚIONAL DE DANS PENTRU COPII ȘI TINERET
„DANCE FEST”
Ediția I, FOCȘANI, 2019
INFORMAŢII GENERALE
Concursul este organizat de Bratosin Events din Focșani în data de 16 noiembrie 2019, ora 11:00.
Festivalul are caracter național având ca scop să ajute la: stimularea spiritului competitiv, creșterea motivației pentru performanță, promovarea experienței artistice și dezvoltarea comunicării și a relaționării prin limbajul universal al dansului, promovarea tinerelor talente și în menținerea/dezvoltarea stării de sănătate a copiilor/tinerilor.
Toate probele din cadrul Festivalului sunt deschise tuturor categoriilor de profesioniști (licee de coregrafie, colegii de artă, academii, teatre, etc.) și amatori (școli particulare, cluburi, asociaţii culturale, școli generale etc.).
Evenimentul se va desfășura la Ateneul Popular „Maior Ghe. Pastia” din Piața Unirii, nr. 3, Focșani, Vrancea.
DISCIPLINELE DE DANS şi CARACTERISTICILE LOR PENTRU JURIZARE
BALET şi BALET PRO – Tehnici de balet clasic dansat în încălțăminte de balet sau pantofi Pointe (12 ani şi peste). Se va juriza muzicalitatea, tehnică, expresivitatea, coregrafia și costumația.
CONTEMPORAN ŞI CONTEMPORAN PRO – Se va ține cont în special de trăirile și energia transmise de către concurent prin îmbinarea elementelor de tehnică, compoziţie şi improvizaţie.
LYRICAL ŞI LYRICAL PRO – stil de dans care combină elemente de balet, tehnici moderne și jazz. Este inspirat de versuri și de conținutul muzical. Mişcările unui dansator liric interpretează muzica, redând emoţii.
JAZZ ŞI JAZZ PRO – principalele caracteristici urmărite sunt : paralelismul mișcărilor de izolare contracțiile, coordonarea, impulsurile.
SHOW DANCE – dansuri tematice cu elemente din toate stilurile ce antrenează publicul spectator.
DANS SPORTIV – Cele 10 dansuri aferente dansului sportiv: Vals Lent, Tango, Vals Vienez, Slow Fox, Quick Step, Samba, Cha Cha, Rumba, Passo Doble și Jive.
DANS LATINO – orice stil latino, inclusiv cele care nu fac parte din dansul sportiv (Salsa, Bachata, Merengue etc.)
DANS DE CARACTER – se va urmări – capacitatea de executare a elementelor tehnice cu respectarea specificului naţional al dansului.
– capacitatea de stilizare și redare a tipurilor de paşi şi mişcări de dans
– modul de utilizare a spaţiului scenic şi capacitatea de redare a mesajului artistic prin exploatarea tuturor formelor de expresivitate artistică.
– capacitatea de utilizare a obiectelor de recuzită în funcţie de succesiunea logică a momentelor artistice;ţinuta scenică
FOLCLOR NAŢIONAL – redarea cu acurateţe a dansurilor tradiţionale româneşti, a portului specific şi atitutidea în dans. Elementele de gimnastică nu sunt admise la această disciplină decât dacă fac parte din caracterul dansului (ex; la călușari)
FOLCLOR INTERNAŢIONAL
ETNO STILIZAT
URBAN – În această disciplină vom avea toate stilurile de dans specifice Urban Dance: Street-Dance, Locking, Popping, Electric Boogalloo, House, Crumping, Bboying. Sunt permise elementele acrobatice dar nu trebuie să domine și nu se punctează suplimentar.
ACRO-DANCE – Acrobaţiile pot fi combinate cu diferite stiluri de dans, de exemplu Breakdance, Hip-Hop şi multe altele. Acrobația este necesară și trebuie să depășească elementele de dans.
GIMNASTICĂ – implică o serie de mișcări ce necesită forță fizică, flexibilitate, echilibru, rezistență, grație și conștientizare chinestezică.
Gimnastică artistică gimnastică ritmică, gimnastică aerobică, gimnastică acrobatică și săriturile la plasă elastică (trampoline).
Se pot integra în coregrafie mai multe stiluri de dans. Se va juriza energia, expresivitatea și tehnică în mod special.
MAJORETE – ACCESORIILE (POM PON SAU BASTON) vor fi folosite 80% din dans. Se urmăreşte sincronizarea și efectul vizual, mișcările clare și precise, tehnica mânuirii accesoriilor și executarea elementelor tehnice de dans. Efectul vizual include schimbări de nivel, lucrul în grup, schimbări de formaţii.
FETNO – Un concept nou și neconvențional care îmbină folclorul românesc cu muzica modernă comercială, într-un spectacol unic de dans cu elemente din dansul tradiţional românesc, dans modern şi dans contemporan.
MTV-SHOW – combinarea mai multor stiluri de dans cu coregrafii nou create, inspirate de tradiția MTV, spectacole de varietate și grupuri de cântece populare. Este un stil comercial de jazz, o combinație de Jazz, Funk, Hip Hop sau alte stiluri. Accentul este pus pe prezentare, stil, expresie și performanță.
MUSICAL – Muzica selectată ar trebui să fie inițial dintr-un film muzical sau de dans (de exemplu Dirty Dancing, StepUp). Este important ca provenienţă partiturii muzicale să fie clar recunoscută. Coreografia din original (film / muzical) nu este permisă.
PRODUCȚIE – Decorurile sunt obligatorii. Se va juriza în mod special tema, povestea, expresivitatea costumele și folosirea decorului.
OPEN – Categoria care poate îmbina mai multe stiluri şi tehnici de dans.
CATEGORII DIN CONCURS
 1. Solo: 1 dansator
 2. Duo / Trio: 2/3 dansatori
 3. Grup: 5 – 12 dansatori
 4. Formații/Ansambluri: 13 + dansatori
GRUPE DE VÂRSTĂ
Mini = 3 – 6 ani; Children = 7 – 9 ani; Juniors I = 10  – 12 ani;
Juniors II: 13 – 15 ani; Seniors: 16 – 18 ani, Tineret = 19 – 25 ani
Organizatorii își rezervă dreptul de a verifica vârsta participanților în timpul coregrafiei.
TIMPUL DE EVOLUȚIE
SOLO: …………………………………. Max 2:30 min
DUO/TRIO/QUARTET: ……………….  Max 3:00 min
FORMATII :…………………………….. Max 3:30 min
GRUP: ………………………………..    Max 4:30 min
Excepţie: numere de dans clasic – muzica poate fi mai lungă sau mai scurtă, ca în cazul coregrafiei originale. Există o îngăduinţă limită de timp de 5 sec. (Număr de producție: 15 sec.).
REGULI TEHNICE
 1. Muzica este la alegere și trebuie să reflecte corect stilul de dans pe care evoluaţi. Formaţiile pot intra pe scena numai după ce sunt anunțate la microfon.
 2. Este indicat ca muzica să fie în format mp3, stocata pe stick în foldere separate pentru fiecare trupă, formație, dansator, sau pe adresa de e-mail: bratosinevents@yahoo.com.
 3. Sunteți direct responsabili de calitatea muzicii și a suporturilor muzicale. Stikurile virusate nu sunt acceptate. Recomandăm să aveți și suporturi muzicale de rezervă care vor fi predate organizatorului la ședința tehnică anunțată în programul oficial al festivalului!
 4. Concurenții își vor trimite muzica pe adresa de e-mail pentru fiecare apariție și cu indicații de identificare: numele și prenumele concurentului sau al trupei; titlul variației/dansului și se va menţiona dacă muzica pornește înainte de intrarea concurentului în scenă sau se așteaptă intrarea în scenă și asezarea concurentului în poză și apoi începe muzica. Data limită pentru trimitere pieselor muzicale, fișa de înscriere și tabelul pe adresa de e-mail bratosinevents@yahoo.com, pînă la data de 10 noiembrie 2019.
 5. Este interzis să se folosească piese muzicale ale căror versuri conțin cuvinte obscene atât în româna cât și în altă limbă. Este strict interzis să se folosească piese muzicale care instiga la revoltă, ură, rasism, discriminare, violență!

DESCARCĂ DE AICI

FISA DE INSCRIERE

SISTEMUL DE JURIZARE
Juriul va fi format din specialiști și organizatori.
Membrii juriului trebuie să fie respectați având în vedere competența lor și munca grea care necesită atenția sporită pe tot parcursul evenimentului. Nici un dansator și nici oricare alt participant nu poate perturba membrul juriului în timpul jurizării.
Orice observaţie sau lipsă de respect față de un membru al juriului va fi penalizată de către directorul festivalului, care poate decide descalificarea participantului sau a
echipei.
Decizia unui membru al juriului nu poate fi modificata de nimeni, cu exceptia cazului de eroare evidenta!
În conformitate cu dispozițiile prezentului regulament și cu tradiţiile concursurilor nationale, la probele din cadrul acestui festival nu se admit contestații. Deciziile juriului sunt definitive! La solicitarea juriului ne rezervăm dreptul de a introduce o rundă adiţională în cazul în care numărul coregrafiilor este mare la aceeași disciplină sau categorie de vârstă. Fiecare dansator poate participa cu mai multe coregrafii solo la aceeasi disciplina/sau discipline diferite. Dacă în cadrul aceleași discipline participantul are mai multe apariții scenice, se va lua în considerare pentru premiu numai acel solo care va obține cel mai mare punctaj. Același lucru este valabil și pentru duo/trio/ansamblu. Există doar o singură rundă la fiecare disciplină şi categorie de vârstă.
Coregrafiile înregistrate incorect vor fi jurizate și transferate în categoria corectă fară a fi depunctate!
CRITERII DE JURIZARE
Impresia Tehnica = adică nivelul de dificultate și elementele tehnice în dans.
Coregrafie și Impresia Artistica = compoziția, sincronizarea muzicii alese, pașii de dans și elementele specifice dansului ales, vârsta dansatorului, utilizarea scenei.
Prezentare = nivelul de prezentare, dinamică și personalitatea transmisă publicului, originalitate.
Ținuta scenică = costumul și machiajul
Se vor depuncta și se poate ajunge la eliminarea pe loc din festival pentru:
vulgaritate în mișcări și indecență vestimentară!
Depunctarea mai are loc în următoarele situații:
 • Coregrafia nu este în concordanță cu stilul dansului
 • Costumația nu este în concordanță cu dansul
 • Dacă nu există schimbări de formație (scenografie)
 • Când apare desincronizarea echipei.
DESCALIFICAREA
Descalificarea participanților sau a echipelor se face doar prin decizia majoritară a membrilor juriului, pentru următoarele situații potențiale:
 • când se folosesc melodii (indiferent de limbă în care sunt cântate) a căror versuri sunt vulgare, sau care indică/incita la acte de violență fizică sau psihică.
 • când coregrafiile conțin figuri de dans vulgare sau care sugerează violență (de orice fel)
 • dacă se consumă băuturi alcoolice sau etnobotanice pe timpul festivalului (participantul depistat riscând să descalifice întreaga echipă)
 • când se folosește un limbaj abuziv, suburban, expresii vulgare și violențe sau care sugerează violență (de orice fel) în adresarea față de orice persoană implicată sau nu în acest festival.
FESTIVITATEA DE PREMIERE
În funcţie de punctajul oferit, fiecare categorie și stil de dans va fi recompensat astfel:
 • trupă cu cel mai mare punctaj va primi Trofeul Festivalului.
 • următoarele trupe clasate vor primi locul I, II, respectiv locul III și menţiuni.
 • se vor acorda 9 premii speciale:
 • se vor acorda premiul I, II și III pentru primii trei clasați pe podium.
Juriul îşi rezervă dreptul de a nu clasifica un dans dacă nu corespunde criteriilor de jurizare.
ÎNSCRIEREA ÎN FESTIVAL
Înscrierea se face până la data de 10 noiembrie 2019, formularul tipizat pentru înscriere fiind atașat la prezentul regulament, acesta fiind disponibil și pe pagină web a organizatorului www.bratosinevents.ro.
Formularul de înscriere va trebui completat corect și citeț, după care va fi trimis la adresa de e-mail: bratosinevents@yahoo.com
Prin înregistrarea în festival toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor condițiilor impuse de organizatori prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților.
Prin înscrierea în concurs participanții renunţă la drepturile de autor asupra filmărilor și fotografiilor din concurs, organizatorii putând să le folosească în orice formă pentru prezentarea lor în mass-media locală și națională.
Numai după achitarea taxelor de concurs veți fi înscrişi oficial și introduşi în lista de start!
După confirmarea achitării taxelor de concurs, veţi primi confirmarea de participare.
La sosire concurenții trebuie să aibă asupra lor certificat de naștere / buletin sau carte de identitate / paşaport și ordinul de plată prin care se confirmă efectuarea plații taxelor de concurs.
Numărul de participanţi și dansuri sunt nelimitate. Este recomandat, totuși, că școlile/organizațiile să se înregistreze cât mai curând posibil, pentru că organizatorul are dreptul de a respinge înscrierile din ultimul moment, în cazul în care exista un număr excesiv de intrări. Ordinea de intrare în concurs a dansurilor va fi anunțată pe pagina oficială cu o săptămână înaintea concursului.
Pentru timp suplimentar necesar schimbărilor de costume, trebuie să informați în avans la adresa de e-mail: bratosinevents@yahoo.com
Intrarea pe scena se face imediat după anunțarea numărului de concurs. Dansatorii trebuie să părăsească scena imediat după prezentarea dansului.
Dacă aveți întrebări cu privire la înregistrare, vă rugăm să ne contactaţi pe adresa de e-mail bratosinevents@yahoo.com sau la numărul de telefon 0742606397.
Taxele pentru fiecare categorie în parte, sunt:
 • Solo – 60 lei;
 • Duo / Trio / Mini Grup (max. 4 ) – 45 lei/persoană;
 • Formaţii /Grup/ Ansamblu (max. 25) – 30 lei/persoană.
Taxele de concurs se plătesc pe dansator/apariție scenică.
Taxa reprezintă o singură apariție scenică. Pentru fiecare apariție se plătește separat.
Atât pentru discipline diferite cât și pentru aceeași disciplină se completează câte o fișă de înscriere separată. Plata în cazul celor care vor concura la categoria solo se va face pe numele concurentului, a variației/dansului și a școlii; iar în cazul celor care participă cu duo/trio/ansamblu, plata se va face pe numele dansului și a școlii de proveniență.
Datele necesare pentru achitarea taxelor de înscriere sunt următoarele:
SC Bratosin Events SRL SRL J13 /1126/ 2015 CUI: 40606279, Str. Revoluției 19, Focșani, județul Vrancea, RO46BTRLRONCRT0487470001, „numele concurentului”.
Orice modificare în fișă de participare sau de înscriere va fi comunicată cu cel puțin 5 zile înaintea începerii concursului. Modificările survenite după această dată nu vor fi luate în considerare! Data limită de achitare a taxelor de concurs este 10. 11. 2019.
ŞEDINŢA TEHNICĂ
Şedinţa Tehnică se va ține în data de 16 noiembrie 2019, începând cu ora 10:00.
Fiecare echipă participantă trebuie să își trimită cel puțin un reprezentant la şedinţa tehnică! Acesta, la cerere, va înmâna/pune la dispoziția organizatorului și alte documente, acte tipizate necesare, după caz.
Informațiile prezentate și puse în discuție în timpul ședinței tehnice vor fi aduse la cunoștință tuturor participanților la Festival.
La ședința tehnică se vor preda materialele audio organizatorilor, se vor primi informații despre program și se vor soluționa eventuale probleme tehnice.
ALTE REGLEMENTĂRI
 1. Tabelele de înscriere se vor face pentru fiecare echipă în parte (solo, duo, mini-grup ți formaţii).
 2. Insistăm să folosiţi denumiri distincte dacă aveţi mai multe echipe în concurs.
 3. Cheltuielile de călătorie, masa sau cazare se suportă de către participanți;
 4. Participanții indiferent de vârstă trebuie să aibă obligatoriu asupra lor: adeverința medicală de la medicul de familie sau de la medicul de medicină sportivă cu specificaţia „clinic sănătos / apt pentru efort fizic” care va fi predată organizatorilor la şedinţa tehnică.
 5. Fiecare conducător de grup e responsabil de integritatea fiecărui participant în concurs pe întreaga perioadă de desfășurare a evenimentului.
 6. Participanții trebuie să aibă o pancardă cu numele echipei și localitatea din care provin.
 7. Un reprezentant al școlii/clubului/asociației culturale etc., trebuie să fie prezent în spatele scenei cu cel puțin cinci numere înainte de intrarea în concurs.
 8. Profesorii sau instructorii nu au voie să pună semne, să dea semnale dansatorilor, să corecteze sau să intre în scenă pe perioada evoluției dansatorilor.
 9. Este interzis a se folosi orice fel de materiale de recuzită care aduc deservicii altor participanți ca de exemplu: confetii, ulei, puf, pudra de talc etc., sau orice efecte care folosesc foc, acestea fiind interzise.
 10. Accesoriile sunt permise dacă sunt aşezate rapid înaintea coregrafiei și imediat luate după terminarea coregrafiei și părăsirea scenei.
 11. Luminile de scena speciale nu sunt permise, se va folosi doar lumina albă de concurs.
 12. Coregrafiile trebuiesc adaptate abilităților și vârstei dansatorilor. Școala/clubul etc. poate fi descalificată pentru comportamentul neadecvat al dansatorilor, profesorilor, antrenorilor, sau directorului şcolii.
 13. Profesorii, instructorii, spectatorii pot fi eliminați din sală pentru comportament necorespunzător.
 14. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele accidente survenite în timpul competiției. Această responsabilitate cade în sarcina fiecărui concurent.
 15. Organizatorii își rezervă dreptul de a deschide și închide înscrierile în concurs.
MULT SUCCES TUTUROR!
Organizator Festival: Bratosin Events SRL,
BRATOSIN DIANA tel: 0742606397
 1

0 Comments

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *