• Posted by Bratosin Events
 • On May 13, 2019
 • 0 Comments

FESTIVALUL NAȚIONAL DE FOLCLOR  „FIRICEL DE CÂNTEC ROMÂNESC”

Ediția I, 31 MAI 2019, Focșani – Vrancea

 

CAPITOLUL I

Art.1. FESTIVALUL NAȚIONAL DE FOLCLOR „FIRICEL DE CÂNTEC ROMÂNESC”, ediția I, 31 mai 2019, Focșani  este o manifestare artistică organizată de  BRATOSIN EVENTS SRL  în parteneriat cu  ANSAMBLUL FOLCLORIC PROFESIONIST ,,ȚARA VRANCEI ˮ , având în vedere participarea unui segment de populație se înscrie în contextul educației pentru artă muzicală și prețuirea ei.

Art.2. SCOPUL acestei manifestări este promovarea artei muzicale și numai, descoperirea ți motivarea talentului tinerilor, promovarea și aprecierea interpreților la adevărata lor valoare, dezvoltarea spiritului de competiție ți corectitudine, precum ți combaterea discriminării oricărui copil / tineri. De asemenea, prin schimburile culturale artistice se vor lega prietenii și colaborările între copii, tineri, profesori și îndrumători.

OBIECTIVE:

  Descoperirea, lansarea și promovarea tinerelor talente interpretative;

  Stimularea valorilor muzicii populare;

  Atragerea celor mai valoroase voci din țară;

  Stimularea schimburilor culturale;

  Dorința ca acest festival să devină un brand.

Art.3. Festivalul se desfășoară pe data de 31 mai 2019, la Focșani.

CAPITOLUL II

TERMENI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE.

Art.4. La acest festival de muzică populară pot participa tineri interpreți, mesageri autentici ai zonelor pe care le reprezintă, cu vârsta cuprinsă între 6 și 15 ani.

Categoriile de vârstă sunt, după cum urmează:

 • 6-8 ani;
 • 9-11 ani;
 • 12-15 ani;

Concurenții vor interpreta  două melodii muzicale , una fără acompaniament ( un strop și un refren dintr-o doină sau baladă ) și una cu acompaniament ( negativ ). Interpretarea poate fi însoțită de o coregrafie.

 • Fișele de înscriere  version concurs, 
 • Exemplar după Certificatul de Naștere
 • Negativele concurenților  se vor adresa de la trimite e-mail bratosinevents@yahoo.com , până la data de  15 mai 2019 , cu  dovada taxei de înscriere, în valoare de 100 de lei.

Taxa de înscriere va fi achitată în contul  RO 46BTRLRONCRT0487470001, beneficiar- BRATOSIN EVENTS SRL, cu mențiunile  „Taxa concurs ” și  „numele concurentului” .

Concurenții au obligația de a purta în timpul concursului, piese de port populare tradiționale, corespunzătoare zonei folclorice, pe care o reprezintă.

CAPITOLUL III DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Art.5. Concursul se va desfășura la sediul Ansamblului folcloric ,, ȚARA VRANCEI ˮ , din Bulevardul Unirii 36, Focșani, Sala Balada, în ziua de 31 mai 2019, începând cu ora 13:00,  după un program bine stabilit de organizatori.

Toți concurenții vor fi premiați, iar prestația din concurs va fi înregistrată pe suport DVD.

Pentru concurenții care se află în Focșani și care solicită cazare, se va facilita identificarea acestora (organizarea / masa) de către organizatori și se vor publica cele mai bune oferte pe pagina de socializare Bratosin evenimente .

Programul festivalului va fi afișat din timp, după centralizarea tuturor datelor.

Art.6. Obligațiile participanților și organizatorilor

OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR:

 • Să respecte prevederile prezentului regulament;
 • Să trimită în timp util actele necesare înscrierii,
 • Să achită taxa de participare;
 • Să nu deterioreze bunurile din sala de spectacol și să păstreze curățenia;
 • Să păstreze liniștea pe întreaga durată a concursului;
 • Cheltuielile privind transportul / cazarea / masa vor fi suportate de concurenți sau de instituția pe care o reprezintă.

OBLIGAȚIILE ORGANIZATORILOR:

 • Toate condițiile pentru buna desfășurare a concursului (sunet, premii, juriu, spectacol, recital);
 • Servicii hoteliere doar pentru juriu și invitații din considerentul.

Art.7. PREMII:

 • Organizatorii oferă tuturor concurenților premii;
 • Se acordă pentru fiecare categorie de vârstă trofeul festivalului.
 • Deciziile juriului sunt definitive și nu pot fi contestate .

Art.8. Juriul:

Din juriul festivalului se vor face parte personalități marcante ale vieții cultural-artistice, județene și naționale.

Departajarea interpreților la concurs, de către juriu, se va face în funcție de:

 • Interpretarea corectă din punct de vedere intonațional;
 • Calitățile vocale la soliștii vocali;
 • Calitatea repertoriului;
 • Stilul interpretativ tradițional;
 • Respirația și frazarea muzicală;
 • Dicția;
 • Frumusețea și autenticitatea costumului popular purtat de interpret;
 • Ținuta scenică.

În cazul apariției unor modificări ale regulamentului și a altor detalii care privesc organizarea festivalului, detalii despre posibilitățile de cazare etc., vor fi comunicate în timp util pe facebook pagina www.facebook.com/bratosinevents

Așadar vă invităm să ne vizitați pagina de facebook Bratosin Evenimente, să ne oferiți un #like & # share pentru a informa mai multe talente copii doritori să participe la festival.

MULT SUCCES TUTUROR !

Organizator :  Festivalul: Bratosin Events SRL, BRATOSIN DIANA  tel:  0742606397

și ANSAMBLUL FOLCLORIC PROFESIONIST ,, ȚARA VRANCEI ˮ

 2

0 Comments

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *